Utställningsresultat/Showresult
2012

2012-09-29 Bernhardinerna
Toffe Loffe´s Nobody Business
ökl 1 Hp Bt-4
Domare John John Johnsson

2012-09-29 Bernhardinerna
Madonnans Trans Am
ökl 1 Hp, Bh-2
Domare John John Jonhsson

2012-05-20 Bernhardinerna
Toffe Loffe´s Nobody Business Excellent 2
Domare Björn Einarsve 

2012-05-06 SBHK
Toffe Loffes Nobody´s Business Excellent 2
Domare Rony Doeduns

2012-05-05 SKK
Toffe Loffes Nobody´s Business Excellent 2
DomareAntonio Di Lorenzo